Menu Zamknij

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1170/153/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaktualizował wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uchwała zmieniająca 1170-153-20

Załącznik do uchwały 1170-153-20


12.08.2020 13:22
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert