Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

W dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 425/119/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Uchwała – rozstrzygnięcie

Załącznik nr 1 do uchwały

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert