Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w roku 2021 w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

25  maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 778/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

Załączniki:

Uchwała nr 778/232/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2021 r. uchwała-rozstrzygająca-778-232-21

Załącznik nr 1 do uchwały – zestawienie ofert zadanie 1: Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

Załącznik nr 2 do uchwały – zestawienie ofert zadanie 2: Wspieranie programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym osób dorosłych zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (baza programów rekomendowanych, prowadzona w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)

Załącznik nr 3 do uchwały – zestawienie ofert zadanie 3: Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy


27.05.2021 11:00
umieściła: Monika Książek
wytworzyła: Natasza Grodzicka

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert