Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu

17 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 747/229/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”

Załączniki:

Uchwała nr 747/229/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2021 r.

Załącznik do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu


18.05.2021 14:41
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Ewa Wypych

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert