Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

17 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 746/229/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadania:

1) Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2) Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności.

 

Załączniki:

Uchwała nr 746/229/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały – zestawienie ofert zadanie Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności

Załącznik nr 2 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Program wsparcia osób wychodzących z bezdomności


18.05.2021 11:22
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Katarzyna Zalewska

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert