Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 niektórych zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

1 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 845/234/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – w formie powierzenia realizacji poniższych zadań:

1) Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną;
2) Partycypacja seniorów w życiu społecznym;
3) Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek;
4) Bony społeczne dla seniorów;
5) Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów;
6) Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów.

Załączniki:

Uchwała nr 845/234/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną

Załącznik nr 2 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Partycypacja seniorów w życiu społecznym

Załącznik nr 3 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek

Załącznik nr 4 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Bony społeczne dla seniorów

Załącznik nr 5 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów

Załącznik nr 6 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów


02.06.2021 10:06
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert