Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 779/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu” – w formie wsparcia realizacji poniższych zadań:

1) Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu;

2) Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku, z nadużywaniem alkoholu;

3) Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego;

4) „Kuźnia Kreatywności” – Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki.

Załączniki:

Uchwała nr 779/232/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: programy informacyjno-edukacyjne

Załącznik nr 2 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: programy korekcyjno-edukacyjne

Załącznik nr 3 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: programy skierowane do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii

Załącznik nr 4 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Kuźnia Kreatywnośc


27.05.2021 12:00
umieściła: Monika Książek
wytworzyła: Natasza Grodzicka

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert