Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 777/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadania:

  1. Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływania (baza programów rekomendowanych, prowadzona w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii);
  2. Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów;
  3. Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA);
  4. Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.

Załączniki:

Uchwała nr 777/232/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2021 r.

załącznik nr 1 – zestawienie ofert zadanie: rekomendowane programy profilaktyczne

załącznik nr 2 – zestawienie ofert zadanie: programy służące profilaktyce

załącznik nr 3 – zestawienie ofert zadanie: programy edukacyjne

załącznik nr 4 – zestawienie ofert zadanie: programy informacyjno-edukacyjne


27.05.2021 14:00
umieściła: Monika Książek
wytworzyła: Natasza Grodzicka

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert