Menu Zamknij

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: “DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ZABURZENIOM ŻYCIA RODZINNEGO W ZWIĄZKU Z ALKOHOLEM”

2 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 947/57/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.

Załączniki:

03.07.2019 10:35

umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Małgorzata Wołągiewicz
Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert