Menu Zamknij

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „DZIAŁANIA NA RZECZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”

W dniu 6 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 760/50/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Zadania:

  1. „Wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku pracy”;
  2. „Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów”;
  3. „Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA)”;
  4. „Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach”;
  5. „Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień”.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu:

Uchwała nr 760/50/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2019 r.

Zał. 1 do uchwały

Zał. 2 do uchwały

Zał. 3 do uchwały

Zał. 4 do uchwały

Zał. 5 do uchwały

Zestawienie ostatecznie odrzuconych. Zadanie 2

Zestawienie ostatecznie odrzuconych. Zadanie 3

Zestawienie ostatecznie odrzuconych. Zadanie 5


06.06.2019 13:01
umieścił: Maciej Kluczyński
wytworzył: Małgorzata Pokrywczyńska

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert