Menu Zamknij

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

W dniu 20 maja 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 670/46/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Zadania:

  1. Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin;
  2. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii;
  3. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.

W ramach konkursu złożono łącznie 32 oferty na realizację 3 rodzajów zadań publicznych. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniło 6 ofert.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 26 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 19 zadań publicznych.

Uchwała

Załącznik nr 1 Zadanie 1

Załącznik nr 2 Zadanie 2

Załącznik nr 3 Zadanie 3

Załącznik nr 4 Oferty negatywne formalnie Zadanie 1

Załącznik nr 5 Oferty negatywne formalnie Zadanie 2


21.05.2019 12:34
umieścił: Maciej Kluczyński
wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert