Menu Zamknij

OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ – ,,WSPARCIE PONADLOKALNYCH SYSTEMÓW POZYSKIWANIA, MAGAZYNOWANIA, DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB UBOGICH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 206/105/20 z dnia 10 lutego 2020 roku ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadan publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w formie wsparcia realizacji zadania.
Termin składania zgłoszeń od 12 lutego 2020 r. do 4 marca 2020 r.
SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU O NABORZE
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Tel. 22 692 46 29 wew. 206

Uchwała konkursowa

zał. nr 2 ogłoszenie o naborze osób

zał. do zał. nr 2 zgłoszenie komisja


13.02.2020 15:55
umieścił: Hubert Siczek
wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert