Menu Zamknij

OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ – ,,PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁECZNA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 208/105/20 z dnia 10 lutego 2020 roku ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zadanie: „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 12 lutego 2020 r. do 4 marca 2020 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Szczegóły w ogłoszeniu o naborze do komisji konkursowej.

Uchwała Konkurs Przemoc 2020

Zał. nr 2 do uchwały – Nabór osób do komisji konkursowej

Zał. do zał. nr 2 do uchwały – zgłoszenie do komisji konkursowej


13.02.2020 15:53
umieścił: Hubert Siczek
wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert