Menu Zamknij

OTWARTY KONKURS OFERT – Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym

W dniu 6 października 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1528/170/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w formie powierzenia realizacji zadania. Termin składania ofert od dnia 8 do 29 października 2020 r.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Tel. 22 692 73 46 wew. 206

uchwała

załącznik nr 1 do uchwały


07.10.2020 14:24
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Arkadiusz Tyrkin

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert