Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, zadanie: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Wstęp

Uchwała-świetlice-2020-2022

Ogłoszenie-świetlice-2020-2022


11.03.2020 12:23
umieścił: Hubert Siczek
wytworzyła: Małgorzata Wołągiewicz

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert