Menu Zamknij

OGŁOSZENIE KONKURSOWE – ,,DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 204/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Zadania:
1. Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin;
2. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii;
3. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.

Termin składania ofert od 12 lutego 2020 r. do 4 marca 2020 r.
SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Tel. 22 692 46 29 wew. 206

Uchwała konkursowa Zaburzenia Psychiczne 2020

Zał nr 1 Ogłoszenie Konkursowe zaburzenia Psychiczne 2020

zał. nr 2 do uchwały-nabór osób do komisji

Zał. do zał. nr 2 Zgłoszenie komisja


13.02.2020 15:20
umieścił: Hubert Siczek
wytworzył: Arkadiusz Tyrkin

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert