Menu Zamknij

OGŁOSZENIE KONKURSOWE – ,,WSPARCIE PONADLOKALNYCH SYSTEMÓW POZYSKIWANIA, MAGAZYNOWANIA, DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB UBOGICH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 206/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w formie wsparcia realizacji zadania.

Termin składania ofert od 12 lutego 2020 r. do 4 marca 2020 r.
SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Tel. 22 692 46 29 wew. 206

Uchwała konkursowa

zał. nr 1 do uchwały ogłoszenie o konkursie

zał. nr 2 ogłoszenie o naborze osób

zał. do zał. nr 2 zgłoszenie komisja


13.02.2020 15:05
umieścił: Hubert Siczek
wytworzył: Arkadiusz Tyrkin

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert