Menu Zamknij

Nabór o granty w ramach projektu pt. „Wsparcie dla Mazowsza,” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 r.

MCPS – Procedura udzielania grantów

Umowa-Zał-2- do Umowy o grant- MCPS-oświadczenie-vat

Umowa-Zał-3-do Umowy o grant-MCPS-wzór-weksel-inblanco

Umowa-Zał-4 do Umowy-o grant- MCPS-Informacja o zakresie danych w projekcie

Zał-1- do Procedury- MCPS-wniosek-udzielenie-grantu

Zał-2-do Procedury- MCPS-karta-oceny

Zał-3- do Procedury-MCPS-Umowa o udzielenie grantu z załącznikami

Zał-4-do Procedury-MCPS-sprawozdanie końcowe z rozliczenia grantu

Zał-5-do Procedury-MCPS-Lista podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia

Zał-6-do Procedury-MCPS- oswiadczenie-vat

Zał-7-do Procedury-MCPS-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


11.08.2020 13:01
umieścił: Damian Piekut
wytworzyła: Anna Aleksandra Waśniewska

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert