Menu Zamknij

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii – wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, w formie wsparcia realizacji  zadań ogłoszonych uchwałą nr 312/212/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2021 r.:

 

1) Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia;

Wyniki oceny formalnej programy edukacyjne

2) Wspieranie programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym osób dorosłych zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (baza programów rekomendowanych, prowadzona w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii);

Wyniki oceny formalnej programy profilaktyczne o naukowych podstawach

3) Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy.

Wyniki oceny formalnej programy profilaktyki selektywnej


30.03.2021 r. 12:48
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert