Menu Zamknij

Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu – wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”, w formie wsparcia realizacji  zadań ogłoszonych uchwałą nr 317/212/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2021 r.:

1. Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu;

Załącznik nr 1_Wyniki oceny formalnej programy informacyjno-edukacyjne

2. Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu;

Załącznik nr 2_Wyniki oceny formalnej programy korekcyjno-edukacyjne

3. Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego;

Załącznik nr 3-Wyniki oceny formalnej programy skierowane do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii

4. „Kuźnia Kreatywności” – Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki.

Załącznik nr 4_Wyniki oceny formalnej Kuźnia Kreatywności

 


31.03.2021 r. 12:08
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Natasza Grodzicka

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert