Menu Zamknij

Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato” zadań ogłoszonych uchwałą nr 374/214/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2021 r.

Wyniki oceny formalnej programy profilaktyczne  dla dzieci i młodzieży


12.04.2021 12:39
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Małgorzata Dzieczek

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert