Menu Zamknij

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – wyniki oceny formalnej.

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – wyniki oceny formalnej


22.07.2021 13:31
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Katarzyna Karczmarczyk-Tokarska

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert