Menu Zamknij

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – POLITYKA SENIORALNA

23 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – w formie powierzenia realizacji poniższych zadań:

  1. Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną;
  2. Partycypacja seniorów w życiu społecznym;
  3. Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek;
  4. Bony społeczne dla seniorów;
  5. Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów;
  6. Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów.

Termin składania ofert od 25 marca do 16 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Polityki Senioralnej,
nr tel.: 22 376 85 09, 22 376 85 10.

Załączniki:

Uchwała nr 433/217/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 marca 2021 r.

Ogłoszenie konkursowe


25.03.2021 12:35
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert