Menu Zamknij

OGŁOSZENIE KONKURSOWE – ,,ROZWÓJ ZRÓŻNICOWANYCH FORM DZIAŁAŃ ORAZ USŁUG SPOŁECZNYCH WSPIERAJĄCYCH RODZINY Z DZIEĆMI I ZESPOŁEM ASPERGERA”

W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 207/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” , w formie wsparcia realizacji zadania. Termin składania ofert od 12 lutego 2020 r. do 4 marca 2020 r.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Tel. 22 692 46 29 wew. 206

Uchwała

Zał. nr 1 do uchwały – Ogłoszenie konkursowe

Zał. nr 2 do uchwały – Nabór osób do komisji konkursowej

Załącznik do załącznika nr 2


13.02.2020 14:50
umieścił: Hubert Siczek
wytworzył: Paweł Kowalski

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert