Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 784/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadania:

1) Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

  1. Komponent 1, realizowany w roku 2021,
  2. Komponent 2, realizowany w latach 2021–2023;

2) Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.

Załączniki:

Uchwała nr 784/232/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Komponent 1

Załącznik nr 2 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Komponent 2

Załącznik nr 3 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie


26.05.2021 13:47
umieściła: Monika Książek
wytworzyła: Natasza Grodzicka

Opublikowany wAktualne otwarte konkursy ofert