Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 785/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego
w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadania:

1) Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin,

2) Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii,

3)Wsparcie samodzielności społecznej osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin,

4)   Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne,

5) Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera

 

Załączniki:

Uchwała nr 785/232/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin

Załącznik nr 2 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii

Załącznik nr 3 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Wsparcie samodzielności społecznej osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin  

Załącznik nr 4 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi i młodzieży z zespołem Aspergera

Załącznik nr 5 do uchwały – zestawienie ofert zadanie: Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne


26.05.2021 13:45
umieściła: Monika Książek
wytworzyła: Natasza Grodzicka

Opublikowany wAktualne otwarte konkursy ofert