Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Emanio Arcus na realizację zadania publicznego pt. „Bezpieczni na drogach, bo bez alkoholu”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,…

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Emanio Arcus na realizację zadania publicznego pt. „Mamo, nie pij za moje zdrowie”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w…