Menu Zamknij

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech” ogłoszonego u chwałą nr 285/107/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2020 r.

Wyniki oceny formalnej   24.03.2020 11:27 umieścił: Damian Piekut wytworzył: Piotr Oniszk

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze “Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, zadanie: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Wstęp Uchwała-świetlice-2020-2022 Ogłoszenie-świetlice-2020-2022 11.03.2020 12:23 umieścił: Hubert Siczek wytworzyła: Małgorzata Wołągiewicz