Menu Zamknij

Wyników otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera.

W dniu 2 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 735/134/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na na realizację w latach 2020-2022…

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

Uchwała 03.06.2020 14:12 umieścił: Damian Zieliński wytworzył: Barbara Stańczuk  

Wyniki otwartego konkursu ofert – „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zadanie “Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera”.

W dniu 12 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 618/130/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania…