Menu Zamknij

ŚWIADCZENIE USŁUGI SUPERWIZORA PARTNERSKICH ZESPOŁÓW KOOPERACJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO PT. „LIDERZY KOOPERACJI’ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 W DZIAŁANIU 2.5 SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA – ZNAK SPRAWY MCPS.PUN/MP/351-1/2020

IWZ-MCPS.PUN-MCPS.PUN.MP.351-1.2020 Zał nr 1 OPZ-MCPS.PUN-MCPS.PUN.MP.351-1.2020 Zał nr 2 Wzór Umowy-MCPS.PUN-MCPS.PUN.MP.351-1.2020 Zał nr 3 Formularz oferty-MCPS.PUN-MCPS.PUN.MP.351-1.2020 Zał nr 4 O spełnieniu warunków udziału-MCPS.PUN-MCPS.PUN.MP.351-1.2020 Zał nr 5…