Menu Zamknij

Zdrowie psychiczne ważne tak samo jak fizyczne

1 2011

W dniu 15 listopada 2017 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami mazowieckich instytucji służb pomocy i integracji społecznej, aby zainicjować kampanię na temat wzrostu akceptacji i polepszenia wizerunku oraz sposobu postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Mazowsza. W spotkaniu aktywny udział wzięli przedstawiciele Wydziału ds. programów społecznych naszego Centrum, Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Grupy Wsparcia TROP* ze stolicy oraz Przedsiębiorstwa Społecznego Gospoda „Jaskółeczka” z Radomia.

Z aktualnych badań wynika, że aż 21% populacji mieszkańców Mazowsza była objęta działaniami w obszarze zdrowia psychicznego. Sytuacja ta uzasadnia zainteresowanie tematem i dostosowanie działań służb ochrony zdrowia oraz wsparcia społecznego do faktycznych i rosnących potrzeb. Podczas spotkania ze strony MCPS przedstawione zostały założenia nowo opracowywanego wojewódzkiego programu pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz omówiono działania województwa mazowieckiego, zaplanowane do realizacji w 2018 roku we współpracy z trzecim sektorem. Jak wynika z dyskusji prowadzonej w gronie specjalistów istnieje szereg potrzeb ale najistotniejsza z nich obecnie to stworzenie warunków do powstawania grup samopomocowych. O skuteczności tej formy pomocy przekonywał na podstawie ostatnich doświadczeń przedstawiciel Grupy TROP. Natomiast przedstawicielka Gospody „Jaskółeczka”, mówiła o problemach i stygmatyzacji osób z problemami psychicznymi na rynku pracy. Spotkanie było ważne, ciekawe i potrzebne zarówno dla gospodarzy jak i zaproszonych uczestników, działania o których mowa będą kontynuowanie w partnerskiej współpracy.

* Członkowie Grupy TROP (osoby po kryzysie psychicznym tzw. eksperci przez doświadczenie) prowadzą szereg działań mających na celu wsparcie innych osób chorujących psychicznie, jaki i profilaktykę zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży i studentów. Ważnym działaniem jest także program „Doradcy Telefoniczni”, którzy dyżurują pod numerem – 22 614 1649 od poniedziałku do czwartku w godzinach 17-19, podczas dyżurów udzielają innym chorującym, ich rodzinom i przyjaciołom wsparcia emocjonalnego oraz informacyjnego. Informacja na temat działalności Grupy Wsparcia TROP jest dostępna na stronie internetowej: www.czasnaporozumienie.pl.

 1 2011

 

2 2011

Opublikowano wArchiwum