Menu Zamknij

USAMODZIELNIANIE MŁODZIEŻY A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA

 

W dniach 6-7 listopada 2017 roku w naszej siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie  zorganizowane zostały  dwa seminaria na temat ,,Roli ekonomii społecznej we wspieraniu młodzieży usamodzielnianej”.

Temat ten podjęty został w celu spowodowania – u organizatorów usług, kierowanych w ramach indywidualnych programów usamodzielniania do pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczych, wychowawczych i specjalnych – zainteresowania rozwiązywaniem ich problemów przy wykorzystaniu podmiotów ekonomii społecznej. W seminariach udział wzięli przedstawiciele władz powiatów i powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek świadczących wsparcie usamodzielnianej młodzieży oraz organizacji pozarządowych specjalizujących się w tej tematyce, a także podmiotów ekonomii społecznej, działających na terenie woj. mazowieckiego. Uczestnicy seminariów mieli okazję zapoznać się, na przykładzie przedsiębiorstw społecznych, którym udało się odnieść sukces rynkowy, jakie możliwości wsparcia na rynku pracy dla osób realizujących programy usamodzielnienia oferuje ekonomia społeczna. Nasi Goście dowiedzieli się również, jak można wykorzystywać mechanizmy rynkowe do osiągania celów społecznych i jakie wyzwania stoją w najbliższej przyszłości przed ekonomią  solidarną i społeczną. Zidentyfikowano także potrzebę dalszych szkoleń i spotkań  w tym obszarze, ukierunkowanych na utworzenie  konkretnego podmiotu (np. spółdzielni socjalnej) służącego przygotowaniu usamodzielnianych do pracy na otwartym rynku pracy. Za zorganizowanie seminariów odpowiedzialny był Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych naszego Centrum.

 

IMG 0931

Opublikowano wArchiwum