Menu Zamknij

SZKOLENIE „PRZEMOC WOBEC DZIECI, FORMY ROZMOWY Z DZIECKIEM – OFIARĄ PRZEMOCY, FORMY WSPARCIA RODZICA WSPIERAJĄCEGO”

Szkolenie 20180515

W dniach 15 – 17 maja 2018 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie organizuje cykl szkoleń pn. „Przemoc wobec dzieci, formy rozmowy z dzieckiem – ofiarą przemocy, formy wsparcia rodzica wspierającego” dla osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy, w szczególności członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych. W szkoleniach udział weźmie łącznie 90 osób.

Tematyką szczegółową każdego ze szkoleń są zjawiska nierozerwalnie związane z przemocą wobec dziecka tj.:
1. Stereotypy i wiedza potoczna dotycząca przemocy w rodzinie
2. Dziecko maltretowane oraz dziecko wykorzystywane seksualnie – definicje, objawy, skutki doraźne i długofalowe, wtórna wiktymizacja
3. Syndrom sztokholmski
4. Dziecko jako świadek – co czuje, co myśli, jak się zachowuje
5. Zasady prowadzenia rozmowy z dzieckiem skrzywdzonym wg WHO
6. Zasady budowania kontaktu z rodzicem wspierającym

Osobą prowadząca jest Danuta Poważa, trener z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Powyższe szkolenie wpisuje się w projekt Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania MASP realizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Szkolenie 20180515

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Opublikowano wArchiwum