Menu Zamknij

Świadczenie usługi Animatora w wybranych gminach i powiatach województwa mazowieckiego w ramach projektu partnerskiego pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. MCPS.PUN/MP/351-2/2019.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

IWZ

Załącznik nr 1 OPZ

Załącznik nr 2 Wzór Umowy

Załącznik nr 3 Formularz oferty

Załącznik nr 4 o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 6 Wykaz osób i w celu zdobycia dodatkowych punktów


20.08.2019 10:47
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Małgorzata Pawluczuk
ostatnia aktualizacja: 09.09.2019 17:36

Opublikowano wArchiwum