Menu Zamknij

„Spotkanie przedstawiające działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku.”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie uprzejmie informuje, iż w dniu 12 marca 2018 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w drugiej siedzibie przy ul. Nowy Zjazd 1 – budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii, IV piętro, sala konferencyjna odbędzie się spotkanie, którego celem będzie przedstawienie działań dotyczących zadań w obszarze Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w roku 2018.

Na spotkaniu przedstawione zostaną szczegółowe informacje o ogłoszonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”:

 

– „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”

– „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

– „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”

 

Zapraszamy na godzinę 10:00. Planowany czas spotkania do godziny 12:30.

 

Pracownicy Wydziału ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przedstawią główne założenia tegorocznych konkursów.

Prosimy zgłoszenie uczestnictwa w powyższym spotkaniu na adres e-mail: wioletta.rudnicka@mcps.com.pl w terminie do dnia 09.03.2018 r. (liczy się kolejność zgłoszeń).

 

Uwaga: Informacja dla osób dojeżdżających samochodem:
Parkingi płatne są dostępne od ulicy Sowiej przy Rynku Mariensztackim.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opublikowano wArchiwum