Menu Zamknij

SENIORZY Z BODZANOWA BIORĄ SPRAWY W SWOJE RĘCE

1 1011

W dniu 8 listopada 2017 r. w przedstawiciel naszego Centrum uczestniczył w ważnym wydarzeniu z życia seniorów, które odbyło się w Urzędzie Gminy Bodzanów w powiecie płockim, a dotyczyło powołania na tym terenie gminnej rady seniorów. W spotkaniu uczestniczyli aktywni seniorzy – mieszkańcy Bodzanowa, a także wójt tej gminy, przedstawiciele gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz Fundacji im. Stefana Batorego z Warszawy. Ze strony gminy zapowiedziano otwartość na wspieranie działań kierowanych do osób starszych oraz  zaprezentowano wstępny projekt uchwały w sprawie powołania gminnej rady seniorów. Nasz kolega – Łukasz Wodowski (kierownik Wydziału ds. wdrażania programów społecznych) przedstawił zebranym kierunki polityki senioralnej Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wskazał korzyści ze zrzeszania seniorów z uwzględnieniem możliwości finansowania ich działań ujętych w programy przez samorządy. W drugiej części spotkania przedstawiciel Fundacji nawiązał do powstawania gminnych rad seniorów, jako wyrazu obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, omówił korzyści i ewentualne ryzyka wynikające z tej formy wspólnej pracy. Spotkanie zakończone zostało pamiątkową fotografią oraz otwartą dyskusją o potrzebach i możliwościach, wynikających z działania nowej na mapie Mazowsza – Rady Seniorów z Bodzanowa.

 1 1011

2 1011

3 1011

Opublikowano wArchiwum