Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: „Na wakacje po uśmiech”

W dniu 16 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 801/136/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

1. Uchwała

2. Wyniki


17.06.2020 10:27
umieścił: Damian Piekut
wytworzyła: Ida Fedorczyk

Opublikowano wArchiwum