Menu Zamknij

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W PODOBSZARZE „DZIAŁANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII”

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 943/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

 

http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/649-rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2018-roku-zadan-publicznych-w-podobszarze-dzialania-z-zakresu-przeciwdzialania-narkomanii

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowano wArchiwum