Menu Zamknij

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2018-2020 ZADANIA PUBLICZNEGO – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 741/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania. Zadanie „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowane na podstawie umów rocznych i 3-letnich.

OTWARTY KONKURS OFERT – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwum