Menu Zamknij

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA SZKOLEŃ POD NAZWĄ “EDUKATOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ – 1 I 2 STOPNIA” ORAZ ” PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ CHEMICZNYCH I BEHAWIORALNYCH” WRAZ Z OBSŁUGĄ. – MCPS.PU/AZ/4310-3/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta załączników do IWZ
Załącznik nr 1 do IWZ – Opis przedmiotu zamówienia – ujednolicony z dn. 17.04.2019
Załącznik nr 2 do IWZ – Wzór Umowy -ujednolicony z dn. 17.04.2019
IWZ szkolenia
Załącznik nr 1 do IWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do IWZ – Wzór Umowy
Załącznik nr 3 do IWZ – oświadczenie 1
Załącznik nr 4 do IWZ – oświadczenie 2
Załącznik nr 5 do IWZ – wykaz wykonanych głównych usług
Załącznik nr 6 do IWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 7a i 7b do IWZ – Wykaz trenerów – warunek udziału w postępowaniu
Załącznik nr 8a i 8b do IWZ – Wykaz trenerów – składany w celu uzyskania dodatkowych punktów


16.04.2019 09:02
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Agnieszka Zielińska
ostatnia aktualizacja: 08.05.2019 07:35

Opublikowano wArchiwum