Menu Zamknij

„PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM” – PODOBSZAR „DZIAŁANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” – ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 944/347/18 w sprawie zmiany uchwały nr 741/340/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

OTWARTY KONKURS OFERT – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Opublikowano wArchiwum