Menu Zamknij

Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym – Międzynarodowa Konferencja w Warszawie

1 1311

W dniach 9-10 listopada 2017 roku, w hotelu Novotel w centrum Warszawy odbyła się doroczna, międzynarodowa konferencja: pn: „Monitorowanie oraz przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym”.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej współpracowało przy organizacji tego ważnego wydarzenia z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz z Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii.
Artur Pozorek – p.o. Dyrektora naszego Centrum, otwierając Konferencję przywitał uczestników, przekazał słowa pozdrowień i podziękowań za współpracę w imieniu własnym oraz od Marszałka Adama Struzika i członków Zarządu Województwa Mazowieckiego, wprowadził nas także w tematykę konferencji.
Wśród uczestników tego wydarzenia byli goście z instytucji ds. przeciwdziałania narkomanii z Tbilisi w Gruzji, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Eksperci Wojewódzcy ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, przedstawiciele jednostek lecznictwa, terapeuci, pracownicy socjalni, reprezentanci władz miast i gmin oraz organizacji pozarządowych – osoby, dla których problematyka narkotyków i narkomanii jest ważna i stanowi codzienne wyzwanie w pracy zawodowej lub społecznej.
Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki z najnowszego „Europejskiego Raportu Narkotykowego” oraz innych badań, dotyczących problematyki narkotyków i narkomanii, zrealizowanych przez CBOS. Omówione zostały kwestie tzw. ”dopalaczy” oraz zastosowania medycznej marihuany w Polsce, a także współpracy szkoły z rodzicami w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Zaprezentowano również program promocji zdrowia psychicznego, w tym różnorodne działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, przebiegała, jak co roku w dobrej atmosferze wspólnej pracy i rzeczowej dyskusji, przyniosła też uczestnikom wiele nowych i potrzebnych inspiracji do dalszej pracy w obszarze profilaktyki narkotykowej.
Za zorganizowanie tego dużego przedsięwzięcia – odpowiedzialny jest Wydział ds. Profilaktyki Uzależnień naszego Centrum.

1 1311

2 1311

3 1311

4 1311

Opublikowano wArchiwum