Menu Zamknij

Promujemy ekonomię społeczną w subregionie siedleckim.

 W świątecznym dniu 21 Listopada 2017 roku, kiedy to pracownicy służb społecznych obchodzą Dzień Pracownika Socjalnego – przedstawiciele Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych naszego Centrum spotkali się ze studentami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, aby rozmawiać o roli edukacji w rozwoju solidarnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej. To kolejne z cyklu seminariów zaplanowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, mających na celu promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych. Seminarium otworzyła prodziekan uczelni, a jego prowadzący – prezesi spółdzielni socjalnych: ,,HAVEN” z powiatu ciechanowskiego oraz „RAZEM” z powiatu mławskiego przedstawili uczestnikom dobre praktyki w ekonomii społecznej na przykładzie przedsiębiorstw społecznych, w tym działających też w subregionie siedleckim. Wydarzeniem tym ponownie staraliśmy się podkreślić, że działalność podmiotów ekonomii społecznej, które nie tylko tworzą nowe miejsca pracy, ale pełnią również misję społeczną – to wyraz społecznej i solidarnej odpowiedzialności za lokalne środowisko oraz efektywna pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

Opublikowano wArchiwum