Menu Zamknij

Projekt dla osób niepełnosprawnych – rozwój kompetencji potrzebnych do zatrudnienia

W projekcie oferowane będą bezpłatne: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz z pośrednikiem pracy, wysokiej jakości szkolenia oraz stypendium szkoleniowe, a także trzymiesięczny staż i stypendium stażowe.
Nabór trwa do: 31 grudnia 2017 roku.

Projekt, kończący się egzaminem i certyfikatem, kierowany jest do biernych zawodowo osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 lat, z terenu Warszawy, które nie pracują nie uczą się i nie kształcą w trybie stacjonarnym.
Dla osób zainteresowanych podajemy dane dotyczące realizatora projektu oraz osoby do kontaktu w sprawach rekrutacji i harmonogramu przebiegu projektu:
1. MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k., Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa, tel.: (22) 208 28 63, 506 121 017 oraz fax: (22) 211 20 90.

2. Koordynator ds. realizacji projektów: Katarzyna Olszewska, adres e-mailowy: katarzyna.olszewska@akademiamddp.pl | www.akademiamddp.pl

Więcej informacji o projekcie oraz jego plakat są dostępne na stronie: http://www.przepisnasukces.com

Opublikowano wArchiwum