Menu Zamknij

Profilaktyka, socjoterapia, problemy uzależnień

1 2

Profilaktyka, socjoterapia, problemy uzależnień
22 listopada 2017 roku, w siedzibie Fundacji ETOH przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie uroczystością wręczenia certyfikatów specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych – zakończona została tegoroczna, piąta już edycja szkolenia pn. „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”, organizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach kampanii „Porozumienie dla Trzeźwości”. 

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego, w tym m.in. członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koordynatorów gminnych programów z tego obszaru, pracowników lecznictwa odwykowego, przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich. W tym roku aż siedmiu pracowników MCPS otrzymało certyfikat, liczna też była grupa pracowników socjalnych ośrodków i domów pomocy społecznej. Podczas szkolenia prowadzonego w trybie czterech  trzydniowych sesji uczestnicy mieli możliwość  zapoznania się z tematyką aktualnych problemów alkoholowych i narkomanii oraz profilaktyką uzależnień, specyfiką pracy z dzieckiem i rodziną w świetlicach socjoterapeutycznych, problematyką tzw. dopalaczy oraz przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. W trybie warsztatów prowadzone były zajęcia z zakresu: rozwoju umiejętności społecznych, wystąpień publicznych, pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną, dialogu motywującego – metody motywowania do leczenia odwykowego oraz działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy. Szczególnie dużo miejsca poświęcono strategii rozwiązywania problemów uzależnień oraz sztuce opracowywania i recenzowania gminnych programów z tego zakresu, w tym także wydatkowania środków finansowych, pochodzących z tzw. korkowego. Podziękowanie Fundacji ETOH – realizatorowi szkolenia oraz jego kierownikowi – Katarzynie Łukowskiej za jego wysoką jakość i bogatą zawartość merytoryczną złożył osobiście Artur Pozorek – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Bardzo dziękujemy też wszystkim uczestnikom za wspólną pracę i dobrą atmosferę, której nie zakłóciły nawet utrzymujące się problemy z dojazdem na ul. Mszczonowską, położoną przecież w centrum Warszawy ale wciąż „odciętą od świata”.

1 25 2

Opublikowano wArchiwum