Menu Zamknij

Powstała Grupa Networkingowa* mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej

 

Z zadowoleniem informujemy, że 3 listopada 2017 roku przedstawiciele spółdzielni socjalnych: HAVEN z Opinogóry Górnej, 4SMART, WOLA, FAJNA SZTUKA oraz KTO RANO WSTAJE (4 przedsiębiorstwa społeczne z Warszawy), spotkali się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie i podpisali protokół założycielski grupy networkingowej podmiotów ekonomii społecznej.
Fakt ten zobowiązuje uczestników grupy do nawiązania bliskiej współpracy, mającej na celu wzmocnienie ich potencjału, co powinno przełożyć się na zwiększenie zysków z prowadzonej działalności gospodarczej oraz pozwolić na zaoszczędzenie czasu na pozyskiwanie nowych zamówień.
Uczestnicy grupy zamierzają budować relacje biznesowe na zasadzie wzajemności, czyli – wszystkim podmiotom wchodzącym w jej skład muszą one przynosić obustronne korzyści, w myśl zasady, że networking polega na korzystaniu ale i dzieleniu się z innymi.
Podmioty funkcjonujące w grupie będą się regularnie ze sobą kontaktować i szukać możliwości wspólnego działania. Pozwoli to kreować nowe pomysły w tym biznesowe, a także ubiegać się o większe zamówienia, razem brać udział w przetargach, w których pojedynczy podmiot niejednokrotnie nie miałby szans.

*Networking – świadomy proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony za pomocą wzajemnie korzystnych kontaktów.”

 

20171103 113355

Opublikowano wArchiwum