Menu Zamknij

OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ -,,ROZWÓJ ZRÓŻNICOWANYCH FORM DZIAŁAŃ ORAZ USŁUG SPOŁECZNYCH WSPIERAJĄCYCH RODZINY Z DZIEĆMI I ZESPOŁEM ASPERGERA”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 207/105/20 z dnia 10 lutego 2020 roku ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Zadanie: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera, w formie wsparcia realizacji zadania.

Termin składania zgłoszeń od 12 lutego 2020 r. do 4 marca 2020 r.
SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU O NABORZE
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, pod numerem telefonu: 22 692 46 29 wew. 206

Uchwała

Zał. nr 2 do uchwały

Załącznik do załącznika nr 2


13.02.2020 16:00
umieścił: Hubert Siczek
wytworzyła: Katarzyna Kucharska

Opublikowano wArchiwum