Menu Zamknij

OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ – „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 287/107/20 z dnia 25 lutego 2020 roku ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających  na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty  w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobrzasze “Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 27 lutego do 20 marca 2020 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze do komisji konkursowej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Edukacji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 22 622 42 32 w. 10, 42, 75.

Ogłoszenie o naborze osób do komisji

Formularz zgłoszeniowy do prac komisji


26.02.2020 12:30
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Małgorzata Wołągiewicz

Opublikowano wArchiwum