Menu Zamknij

OTWARTY KONKURS OFERT – Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą alzheimera. Numer sprawy: 284/107/20.

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 284/107/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera

Termin składania ofert od dnia 26 lutego do 18 marca 2020 r.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Tel. 22 692 46 29 wew. 206

Uchwała konkursowa DDP

Załącznik nr 1 do uchwały-ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 2 komisja DDP

Załącznik do zał. nr 2 – zgłoszenie-komisja DPD  


26.02.2020 09:30
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowano wArchiwum