Menu Zamknij

Ostatnie miejsca na bezpłatne szkolenia!

Zostały ostatnie miejsca na bezpłatne szkolenia w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, który realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka.

Harmonogram I tury szkoleń

Wypalenie zawodowe : 8 i 9 stycznia
Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy : 1 i 2 lutego
Szkolenie obejmujące prawo pracy, ochronę danych osobowych oraz zamówienia publiczne : 6 i 7 lutego
Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji : 8 i 9 lutego
Psychopedagogika traumy : 15 i 16 lutego
Podstawy nauki o więzi : 22 i 23 lutego

Miejsce szkoleń: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Urbanistów 3.

Więcej informacji i zapisy http://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/

 

Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany w partnerstwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka z Warszawy, Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Opublikowano wArchiwum